Drukarka z raportem
Tester B-200 umożliwia wykonanie wydruku raportu. Wydruk odbywa się na standardowej drukarce w trybie znakowym (ASCII). Wydruk może się odbywać w językach narodowych: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim, słowackim, bułgarskim, rumuńskim (inne języki na zamówienie). Ze względu na przyjęte ograniczenia w wydrukach nie występują narodowe znaki diakrytyczne.

  Wydrukowane wyniki dokumentują serię testów i obliczeń:

 • pomiar napięcia spoczynkowego
 • sprawdzenie przyjmowania ładunku
 • test obciążeniowy krótkotrwały (1 sekundowy)
 • test obciążeniowy długotrwały (30 sekundowy)
 • wyznaczenie prądu zwarciowego akumulatora
 • wyznaczenie charakterystyki prądowo-napięciowej
 • wyznaczenie napięcia odpowiadającego obciążeniu prądem rozruchowym EN
  Otrzymane wyniki pozwalają precyzyjnie określić stan akumulatora,
  a w szczególności pomagają wykryć:


 • zasiarczanienie płyt akumulatora
 • zwarcie wewnętrzne
 • spływ masy czynnej
 • niepełne uformowanie